מידע טכני - עיצוב פנים

פלאנק On-Off עובי 8 מ״מ - 150/3000 מ״מ

פלאנק On-Off עובי 10 מ״מ - 150/3000 מ״מ

פלאנק On-Off עובי 16 מ״מ - 150/3000 מ״מ

תקנים ובדיקות

מידע תכנוני ומפרטי התקנה

מפרטי התקנה נילווים

פרטים אדריכליים CAD

אפיון לכתב כמויות