מידע טכני - בניה מתקדמת

עובי לוח 6 מ״מ (תקרה)- 1200/2400 מ״מ

עובי לוח 8 מ״מ (תקרה וקירות) - 1200/2600 מ״מ

עובי לוח 10 מ״מ (קירות) - 1200/2600 מ״מ

עובי לוח 12 מ״מ (קירות)- 1200/2400 מ״מ

לוח מעוצב 6 מ"מ (קירות) - 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Cassia

לוח מעוצב 6 מ"מ (קירות) - 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Rocco

לוח מעוצב 8 מ"מ (קירות) - 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Bolssom

לוח מעוצב 8 מ"מ (קירות) - 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Cassiano

לוח מעוצב 8 מ"מ (קירות) - 2400/1200 מ"מ גוון בסיס לבן, טקסטורת Stucco

לוח אורוור 4 מ"מ (ארגז רוח) - 600/1200 גוון בסיס לבן, מרקם חלק חריצים

קרש 17 מ"מ (לצד ארגז רוח) - 150/3000 גוון בסיס לבן, מרקם חלק

קרש 17 מ"מ (לצד ארגז רוח) - 150/4000 גוון בסיס לבן, מרקם חלק

אפיון לכתב כמויות

פרטים אדריכליים CAD

מפרטי התקנה נילווים

מידע תכנוני ומפרטי התקנה

תקנים ובדיקות