מידע טכני - חיפוי צמנט אדריכלי

עובי לוח 15 מ״מ - 1200/2400 מ״מ, 63 ק"ג ללוח, גוון אפור אדריכלי ניתן לחיתוך בטכנולוגיית CNC

עובי לוח 18 מ״מ - 1200/2400 מ״מ, 75 ק"ג ללוח, גוון אפור אדריכלי ניתן לחיתוך בטכנולוגיית CNC 

אפיון לכתב כמויות

פרטים אדריכליים CAD

מפרטי התקנה נילווים

מידע תכנוני ומפרטי התקנה

תקנים ובדיקות

תקן אש 755