מידע טכני - סטריפים פייבר צמנט

עובי סטריפ 8 מ״מ - 50/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Teak

עובי סטריפ 8 מ״מ - 75/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Teak

עובי סטריפ 8 מ״מ - 75/3000 מ״מ, טקסטורה חלקה, חיתוך קצה 45 מעלות

עובי סטריפ 8 מ״מ - 100/3000 מ״מ, טקסטורה חלקה, חיתוך קצה 45 מעלות

עובי סטריפ 16 מ״מ - 150/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Cassia

עובי סטריפ 16 מ״מ - 75/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Cassia 

אפיון לכתב כמויות

פרטים אדריכליים CAD

מפרטי התקנה נילווים

מידע תכנוני ומפרטי התקנה

תקנים ובדיקות