מידע טכני - חיפוי פלאנקים

פלאנק מישור אחיד / מרועף - עובי - 8 מ״מ, 150/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Cassia

פלאנק מישור אחיד / מרועף - עובי - 8 מ״מ, 200/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Teak

פלאנק הדור - עובי - 10 מ״מ, 150/3000 מ״מ, טקסטורת עץ Jacaranda

פלאנק הדור - עובי - 10 מ״מ, 100/3000 מ״מ, טקסטורה חלקה

פלאנק הדור - עובי - 10 מ״מ, 150/3000 מ״מ, טקסטורה חלקה

פלאנק הדור - עובי - 10 מ״מ, 200/3000 מ״מ, טקסטורה חלקה

אפיון לכתב כמויות

פרטים אדריכליים CAD

מפרטי התקנה נילווים

מידע תכנוני ומפרטי התקנה

תקנים ובדיקות