SHERA - חדר תצוגה מ.א.ל.מ חיפה

רצפת צמנט

שילוב דק עץ ולוחות רצפה צמנטים גן יבנה

מדרגות ושביל כניסה מלוחות צמנט בית פרטי, אשדוד

רצפת לוחות צמנט רחל וינר אדריכלות נוף

מדרגות מלוחות פייבר צמנט

מדרגות מלוחות צמנט בית פרטי, אשדוד

שילוב דק עץ ולוחות רצפה צמנטים גן יבנה

לוחות רצפה מרפסות

שילוב דק עץ ולוחות רצפה צמנטים גן יבנה

רצפת לוחות צמנט רחל וינר אדריכלות נוף

לוחות רצפה בחלל משרד רחל וינר אדריכלות נוף

SHERA - חדר תצוגה מ.א.ל.מ חיפה

רצפת בטון בהדבקה - רמת החייל אדריכלית קדם שנער

רצפת בטון מוחלק - רמת אביב

לוחות בטון - דירה פרטית, תל אביב אדריכלית קדם שנער

לוחות בטון - דירה פרטית, תל אביב אדריכלית קדם שנער

לוחות בטון 1200/2400 בהדבקה - רמת החייל אדריכלית קדם שנער

לוחות צמנט כשביל הליכה מושבה כנרת

פתרון מושלם לחידוש הבית

פתרון מדהים לנשיאת עומסים - דאנס בר רמת ישי נופי רותם אדריכלות

לוחות בטון עם סילר - משרדים תל אביב

חידוש רצפה ברבי קומות - משרדים הרצליה

ביצוע עבודה נקייה ומהירה - מסעדת 'תאו' רעננה

ללא בעיית סדיקה - רמת אביב

שלוש מאות מ"ר רצפת בטון - חנות רהיטים הרצליה

התקנה על מערכת פרופילים כרצפה צפה- ת"א גל נאור אדריכלים

סילר מגוון

גג שטוח - קניון עזריאלי עכו